EGO HARMONY DODRŽUJE SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI I LEGISLATIVU

Když nás kontaktovala Krajská hygienická stanice kvůli namátkové kontrole tzv. správné výrobní praxe a dokumentace kosmetických přípravků, byli jsme překvapeni. Zůstali jsme však klidní. Věděli jsme, že dodržujeme českou i evropskou legislativu, a že jsou naše produkty včetně dokumentace naprosto v pořádku. A to kontrola potvrdila!
 

Snad nikdo nemá rád kontroly. A už vůbec ne ty ze strany Krajské hygienické stanice, které můžou vyústit v milionové pokuty. Namátková kontrola proběhla 22. června 2021 a na její výsledek jsme čekali více než měsíc. I z toho je zřejmé, že nejde o banálního kontrolu vyřešenou za několik minut. To potvrzuje i skutečnost, že jsme museli hygienické stanici ke kontrole předat PIF, tedy kompletní informační dokumentaci k přípravkům. Za dva kontrolované produkty celkem 378 stránek.

Písemný verdikt kontroly zní ve zkratce takto:

Sdělení jednatele společnosti, dokumenty uvedené v bodě 6) kontrolního zjištění a další kontrolní zjištění dokládají, že při výrobě kontrolovaných kosmetických přípravků (KP) je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích dodržována správná výrobní praxe, která zajistí soulad vyráběných KP s požadavky příslušné legislativy. Výrobky splňují požadavky na bezpečnost specifikované v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. Ego Harmony splnila oznamovací povinnost před uvedením kontrolovaných KP na trh; před uvedením KP na trh provedla posouzení jejich bezpečnosti; ke KP uchovává informační dokumentací a KP při dodání na trh jsou označeny stanovenými údaji.

A protože je jednou z našich nepsaných zásad naprostá transparentnost, kompletní zprávu z provedené kontroly si můžete přečíst zde.

 

Zpět do obchodu