Odstoupení od smlouvy - vrácení

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží, zejména na úhradu poštovného a balného.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 30 dnů od doručení zboží.
  • Vrácené zboží nesmí být poškozené.
  • Vrácené zboží musí být zabalené v původním obalu.
  • Náklady na poštovné nese kupující.
  • Kupující informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy.

Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží od přepravce není odstoupením od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Naopak jde o porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího v souladu s § 2118 odst. 1 občanského zákoníku. V takovém případě bude prodávajícím vymáháno po kupujícím uhrazení kupní ceny a převzetí zásilky.

 

Pozor: Zboží musí být nepoužité nebo bez známek užívání, neotevřené, v původním nepoškozeném obalu.

 

Produkty pečlivě zabalte a odešlete na adresu Ego Harmony, s.r.o., Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice. Doporučujeme využít Zásilkovnu. Po vrácení zboží zkontrolujeme a peníze Vám vrátíme na Váš účet nejpozději do 30 dnů. O tomto kroku Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

Zpět do obchodu